Archive

Tags

Recent Posts

Základní principy koučování

Koučování je postaveno na dialogu kouče a koučovaného - klienta. Klient určuje téma, tempo a otevřenost hovoru. Kouč na základě svého vzdělání, svých zkušeností a jedinečnosti provází klienta celým procesem tak, aby výsledkem hovoru byly konstruktivní kroky aplikovatelné v reálném životě.

Koučování se soustředí na aktuální klientovu situaci a jeho možnosti. Na rozdíl od terapie tedy není kladen důraz na práci s minulostí. Kouč klienta neanalyzuje, ale je klientovi partnerem v procesu objevování vlastních možností a řešení. Pohled do minulosti slouží spíš jako zdroj poznatků a zkušeností pro další osobní vývoj.

Kouč neradí, ale pomáhá klientovi nalézat nové úhly pohledu na věc, chápat souvislosti, vnímat emoce, konkretizovat svá přání a hledat způsoby, jak svých přání přirozeně a s chutí dosahovat. Kouč pomáhá klientovi nacházet vlastní moudrost a jemu přirozená řešení. Nejedná se o "esotericko-intuitivní" proces, ale systematicky vedený hovor s jasnými pravidly i osvědčenými postupy pro navádění pozornosti žádoucím a konstruktivním směrem.
Osobní zkušenost kouče s klientovým tématem není nutná a naopak může být i nežádoucí. Nejlepší řešení situace je totiž vždy to, které vychází z klientovy aktuální situace, jíž zná nejlépe právě on. Kouč klientovi pomáhá objektivně zhodnotit aktuální situaci, zkušenosti, talenty a zdroje a možné cesty k řešení klientova tématu. Pro zdárný proces je klíčová vzájemná důvěra mezi klientem a koučem. Z tohoto důvodu je přínosné vybírat kouče také na základě osobního setkání.

Sezení s koučem umožňuje rychlou a systematickou práci na nejrozličnějších životních otázkách a podněcuje k aktivnímu uchopení vývoje událostí ve vlastním životě.  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

kristina.rumlova(@)coach4joy.com | +420 776 320 189 | Praha | Skype

© coach4joy 2017